Press "Enter" to skip to content

Мета тагове

0

Какво са мета тагове?

Чрез мета тагове, HTML ви позволява да зададете метаданни – допълнителна информация, която описва информацията в html документа.

Можете да включите в документа си един или повече мета тагове въз основа на информацията, която искате да опишете в html документа.

Добавяне на мета тагове

Можете да добавяте метаданни към уеб страниците си, като поставите таговете <meta> в заглавната част на страницата – между <head> и </head> таговете.

В допълнение към основните атрибути, към мета таговете могат да се добавят:

  • Name – име на атрибута;
  • content – стойност на атрибута;
  • scheme – указва схема за интерпретиране на стойността на собственост;
  • http-equiv

Задаване на ключови думи

Можете да използвате мета таг, за да посочите важни ключови думи, свързани с документа, а по-късно тези ключови думи да се използват от търсещите машини, докато индексират уеб страницата Ви.

Пример:

В този пример сме добавили html, meta и meta tagove за ключови думи.

<head>
<meta name="keywords" content="html, meta, meta tagove" />
</head>

Описание на документа

Можете да използвате мета тагът, за да добавите кратко описание за страницата. Това отново може да се използва от различни търсачки, докато индексира вашата уеб страница за търсене.

Пример:

<head>
<meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
</head>

Дата на ревизия

Този мета таг се използва, за да се даде информация за това кога за последен път е актуализирано съдържанието на страницата.
Пример:

<head>
<meta name="revised" content="htmluroci, 29/7/2018" />
</head>

Обновяване на страница

Този мета таг се използва, за да се зададе интервал от време, след който страницата да се презарежда автоматично.

Пример:

Ако искате страницата Ви да се опреснява след всеки 5 секунди, използвайте следния синтаксис

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="5" />
</head>

Пренасочване на страница

Пример за пренасочване на текущата страница към друга страница след 5 секунди. Ако искате да пренасочвате незабавно страницата, тогава не задавайте стойност.

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="5; url = http://htmluroci.com" />
</head>

Задаване име на автор

Можете да зададете име на автор на уеб страница, като използвате мета таг.

<head>
<meta name="author" content="Ivan Ivanov" />
</head>

Задаване на кодировка

Таговете, споменати по-горе, не променят съдържанието на страницата по никакъв начин. Сега ще разгледаме мета тагът за задаване на кодировка. Той указва кодировката на азбуката, която използваме.

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset = UTF-8" />
</head>

Close