Press "Enter" to skip to content

Коментари в HTML

0

Какво са коментари?

Коментарите са части от кода, които браузърите не обработват и те не се визуализират на страницата. Добра практика е да добавяте коментари в html кода си, особено в сложни документи, за да обозначите частите на страницата. Те помагат на вас и на всеки който преглежда кода, като повишават четимостта му.
Html коментарите започват с <!-- и завършват с --> . Всичко което е разположено между тях ще бъде възприемано като коментар и няма да бъде визуализирано от браузъра.
Пример:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <!-- Otvarqne na head -->
<title>Zaglavie</title>
</head> <!-- Zatvarqne na head -->
<body>
<p>Sadarjanie na stranicata...</p>
</body>
</html>

Като резултат в браузъра ще се визуализира:
съдържание на страницата

Валидни и невалидни коментари

Коментарите не могат да се вписват в други коментари. Също така се уверете, че не сте въвели интервали при отварянето на коментара.
Пример:
Това е валиден коментар, който няма да се покаже в браузъра.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Zaglavie</title>
</head>
<body>
<!-- Tova e validen komentar-->
<p>Sadarjanie na stranicata...</p>
</body>
</html>

Резултат:
съдържание на страницата
Следващият пример за коментар не е валиден и коментарът ще бъде визуализиран. Грешката е че има поставен интервал между знака по-малко и удивителния знак.
Пример:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Zaglavie</title>
</head>
<body>
< !-- Tova ne e validen komentar-->
<p>Sadarjanie na stranicata...</p>
</body>
</html>

Резултат:
съдържание на страницата с невалиден коментар

Коментари на няколко реда

Досега разглеждахме коментари за един ред, но също така html поддържа и многоредови коментари.
Можете да коментирате няколко реда като поставите отварящия таг <!-- преди първия ред от кода и затварящия таг --> след последния ред от кода, който искате да коментирате.
Пример:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Zaglavie</title>
</head>
<body>
<!--
Tova komentar na nyakolko reda. Toy moje da
obhvashta kolkoto reda jelaete.
-->
<p>Sadarjanie na stranicata...</p>
</body>
</html>

Използване на таг Comment

Тагът comment не се поддържа в HTML5!

Въпреки, че вече не се използва, все още има браузъри, които поддържат тагът < comment >.
Пример:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Izpolzvane na Comment</title>
</head>
<body>
<p>Tova <comment>ne</comment> e Internet Explorer.</p>
</body>
</html>

Ако имате въпроси, предложения или сте се натъкнали на грешка в някой от постовете, може да се свържете с мен.

Close