Press "Enter" to skip to content

Код за смяна на шрифт, размер и цвят на текст

0
Тагът Font не се поддържа в HTML5!

Шрифтовете играят много важна роля в създаването на един добре изглеждащ уеб сайт. Обикновено шрифтът и цвета на шрифта зависят изцяло от компютъра и от браузъра, от които е заредена страницата, но може да използвате тагът <font> за да ги промените. Също така можете да използвате тага <basefont>, за да зададете еднакъв шрифт, размер, цвят на целият текст.

Тагът <font> има 3 атрибута – face, size и color. С тях може да задавате шрифт, размер и цвят.

Смяна на шрифт

Можете да промените шрифта на текст, като използвате атрибута face, но имайте предвид, че ако потребителят, който разглежда страницата, няма инсталиран същия шрифт, той няма да може да го види. Вместо това потребителят ще види текста с шрифта по подразбиране на браузъра си.

<font face = "Comic sans MS">Comic Sans MS</font>

Смяна на размер

Можете да зададете размер на шрифта на съдържанието, като използвате атрибута size. Обхватът на стойностите може да бъде от 1 (най-малък) до 7 (най-голям). По подразбиране размерът на шрифта е 3.

<font size = "1">Текст</font>

Смяна на цвят

Можете да зададете цвят на шрифта като използвате атрибута color. Можете да зададете желаният цвят чрез името на цвета на английски или с шестнадесетичния му код.

<font color = "#FF0000">Текст</font>
<font color = "red">Текст</font>

Close