Press "Enter" to skip to content

Код за пренасочване към друга страница

0

Пренасочване е когато отворите URL адрес на дадена уеб страница и бъдете прехвърлени на друг URL адрес. Например, човек отваря www.уебсайт.com/страница-1 в своя браузър и вместо това е пренасочен към www.уебсайт.com/страница-2. Това е много полезно, ако искаме да променим структурата на URL адреса на даден сайт, да премахнем частта „www.“ от URL адреса или дори да пренасочим потребителите към изцяло нов уебсайт.

Да речем, че току-що сме преместили нашия уеб сайт и искаме да изключим стария. Все пак не искаме всички тези страници от стария сайт да дадат Грешка 404 Page Not Found. Това, от което се нуждаем, е тези стари връзки да се пренасочат към същото съдържание на нашия нов сайт.

HTML пренасочване

Може би най-простият начин за пренасочване към друг URL адрес е с метатагът Refresh.

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL='http://htmluroci.com'" />

Стойността на атрибутът content е времето (секундите) след което браузърът ще зареди новата страница, така че тук сме го настроили на 0 секунди. Важно е и да проверите дали сте затворили правилно кавичките (има кавички в кавички, затова те трябва да са различни видове).

Въпреки че този метод е най-лесният начин за пренасочване към уеб страница, има няколко недостатъка. Според W3C някои браузъри, които не зареждат правилно мета тагът за пренасочване. Потребителите могат да видят част от първата страница преди да се зареди втората. Също така, бутонът за връщане назад на по-стари браузъри може да не работи.

Close