Press "Enter" to skip to content

Какво е хипервръзка (hyperlink)

0

Изестна още като връзка, хипервръзката е икона, графика или текст в документ, която води към друг файл или страница в уебсайт. Световната мрежа се състои от хипервръзки, свързващи трилиони страници и файлове едни с други. Например, Google  е хипервръзка към началната страница на Гугъл.

 

Защо се използват хипервръзки?

Хипервръзките позволяват на уеб страниците да се свързват с други уеб страници без да е необходимо да знаете URL адреса на всяка страница в Интернет.

 

Какво се случва, когато кликна върху хипервръзка?

Когато кликнете или изберете хипервръзка, браузърът напуска текущата страница и отваря връзката на новата страница.

 

Защо някои хипервръзки имат различни цветове?

За да е по-прегледно, много уебсайтове (включително HTML кодове за начинаещи) променят цвета на посетените хипервръзки, за да позволят на читателя да знае коя страница вече е била посетена.

 

Как мога да кликна върху връзка без да използвам мишка?

Клавиатурата също може да изпълнява действието кликване. Това става като се натисне клавиша за интервал или клавиша Enter на клавиатурата. Също така можете да натискате клавиша Tab неколкократно, за да преминете през всяка една от връзките на определена страница. Когато стигнете до връзка, която искате да кликнете и посетите, можете да натиснете клавиша Enter, за да я отворите.

 

Как да сложа хипервръзка на изображение?

В HTML има два начина, по които можете да сложите хипервръзка на изображение. Ако искате изображение да бъде връзка, можете да поставите тага <img> в тагът <a>. Ако искате да създадете хипервръзка само в част от изображението, можете да създадете карта на изображението (image map).

Close