Press "Enter" to skip to content

Как да създадем хипервръзка

0

В HTML езика връзките се наричат хипервръзки или хиперлинкове. Когато кликнете върху хипервръзка ще преминете в друга страница или документ. Ако преместите мишката върху връзка, стрелката на мишката ще се превърне в малка ръка.

Забележка: Не винаги връзката е текст. Тя може да бъде изображение или друг HTML елемент.

Синтаксис

В HTML връзките се дефинират с помощта на тагът <a>:

<a href="адрес">текст на връзката</a>

Атрибутът href указва адресът на страницата, която искаме да посетим.

Текст на връзката е текстът, който виждаме.

Кликването върху текстовата връзка ще Ви изпрати до указаният адрес.

Close