Press "Enter" to skip to content

Урок 2: HTML Елементи: head, title, body

0

HTML елементи

В HTML има голям набор от елементи. Всичко, което виждате: параграфи, банери, навигационни връзки, всички те са елементи на тази страница.

Елементът има три части: таг за отваряне, съдържание на елемента и таг за затваряне.

<p> – тагът, който отваря параграф

Съдържанието на елемента – самият параграф.

</ p> – затварящият таг

Елементът <html>

HTML документът винаги започва с <html> тагът и винаги завършва с </ html>. Това е стандартната структура на HTML.

Моля, отворете Notepad++ (или друг текстов редактор) и напишете следния код:

<html>
</html>

Запишете документа от File/Save As. Именувайте новия файл „index.html“. Натиснете „Save“. Сега отворете файла в браузър.

Ако сте направили всичко точно, ще можете да видите вашата празна уеб страница!

При промяна на кода можете да обновите страницата с помощта на клавиша F5.

Елементът <head>

Ред е на елементът <head>. Той се поставя между <html> таговете. „Head“ няма визуална функция, за това ще говорим в следващите уроци. Важно е да спомена, че <head> таговете, могат да предложат на браузъра много полезна информация. Тук може да въведете кодове написани на други езици като CSS и JavaScript.

Нека видим как изглежда кодът в момента:

<html>
<head>
</head>
</html>

Елементът <title>

Ако всичко върви добре, трябва да поставите елементът titile в елемента head. Това, което напишете между <title> и </title> таговете ще се визуализира като име на страницата в таба на браузъра.

Кодът изглежда така:

<html>
<head>
<title>Moyata parva stranitsa</title>
</head>
</html>

Сега запазете файла и го отворете. Ще можете да видите заглавието в горния ляв ъгъл на браузъра. Може да напишете името което желаете, но помнете, че описателните имена са тези, които са лесни за запомняне и намиране по-късно.

Елементът <body>

Елементът <body> е този, който маркира самото начало на съдържанието на страницата (заглавия, абзаци, снимки, музика и всяко друго съдържание).

Повечето от таговете в <body> ще бъдат разгледани в следващите уроци

Засега всичко, което трябва да имате предвид, е, че <body> обхваща цялото съдържание на страницата.

<html>
<head>
<title>Moyata parva stranitsa</title>
</head>
<body>
Parvata mi stranitsa
</body>
</html>

Ако имате въпроси, предложения или сте се натъкнали на грешка в някой от постовете, може да се свържете с мен.

Close