Press "Enter" to skip to content

Декларация за поверителност

Посредством настоящата декларация htmluroci.com изразява своята ангажираност за опазване неприкосновеността на личните данни на посетителите на сайта във връзка с неговото използване.

I. Информацията, която събираме:

htmluroci.com събира автоматично данни за Вашето присъствие в сайта посредством “cookies”. Към тези данни спадат IP адрес, браузър, резолюция на монитор, посетени страници, време (прекарано в сайта) и др.

II. Как се използва генерираната информация:

Цялата лична и друга информация, която генерира htmluroci.com, се използва единствено и само от нашия Екип и за целите на сайта.
Тази информация се събира само и единствено с цел статистика и подобрение на качеството на предлаганите услуги.

III. Взаимоотношения с трети страни:

htmluroci.com показва на страниците си реклами на трети лица. Тези реклами също могат да съдържат “cookies”, които да извличат автоматично данни за Вашето присъствие. Подобни полета в сайта представляват рекламите на Google Adsense.

Сайтът съдържа линкове към други уеб страници. htmluroci.com не се ангажира с политиката на поверителност на уебсайтове на трети лица.

IV. Права на потребителите на сайта и сигурност на личните им данни:

Използвайки сайта потребителите косвено се съгласяват да предоставят необходимата (гореспомената) информация. Всеки потребител има право да не предоставя тази информация чрез изключване на “cookies” от браузъра си.

V. Актуализиране на политиката на поверителност:

htmluroci.com може да изменя настоящата декларация с оглед евентуални бъдещи промени в сайта. За да сте сигурни, че приемате настоящите и бъдещи положения от тази декларация, молим да се запознавате регулярно с нейното съдържание.

Close